AANBOD EN KOSTEN

AANBOD:    
Psychodiagnostiek kind, jeugd, volwassenen en gezin:

- Intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek                  
- Gezinsdiagnostisch onderzoek

Behandeling individueel:
- Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
- Lichaamsgerichte Therapie, speltherapie kinderen
- Hulp bij hoorproblemen, tinnitus en/of hyperacusisklachten

Gezinsbehandeling:
- Gezinsdiagnostisch onderzoek, gezinsbehandeling bij psychische problemen van een aangemeld gezinslid
- Gezinsbehandeling bij huiselijk geweld, gezinsbehandeling na trauma

Partnerrelatie therapie:
- Psychische problemen bij één of beide partners, problemen in de communicatie
- (Dreigende) echtscheiding, huiselijk geweld


KOSTEN:

Tarieven GBGGZ 2020
: In de basisGGZ wordt gewerkt met vier vormen: kort, middellang, intensief en chronisch.
Deze worden vergoed uit de basisverzekering bij een naturapolis en een contract met de zorgverzekeraar. De declaratie is rechtstreeks bij de verzekeraar (zie in 2020 wel een contract met:). Bij een restitutiepolis wordt het gehele behandelbedrag vergoed. U stuurt de nota naar de verzekeraar en betaalt het notabedrag zelf aan de praktijk.
Er is in 2020 een wettelijk eigen risico van € 385,-.
Declaratie gebeurt conform het bedrag dat vastgesteld wordt door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit), http://www.NZA.nl tariefbeschikking BasisGGZ

NZA-tarieven

Prestatie
Tarief
Kort (2-5 gesprekken)€   504,71
Middel (5-8 gesprekken)   
€   856,34
Intensief (8-12 gesprekken)€ 1373,34
Chronisch (psychiatrische hulp)€ 1287,27
Onvolledig behandeltraject€   219,53

'Onvolledig behandeltraject': bij geen sprake van een DSM-stoornis, of u stopt in een vroeg stadium (na maximaal 120 min.), of wanneer blijkt dat problematiek te zwaar is voor de GBGGZ. Bij verhinderd zijn voor een afspraak s.v.p. u 24 uur van te voren afzeggen, voor afspraken op maandag is dit uiterlijk vrijdagmiddag afzeggen. Indien u te laat afzegt wordt € 50,- aan u in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet bij uw verzekeraar declareren.     

CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS

In 2020 wel contract met: Zilveren Kruis, Ziezo, AGIS, Prolife, AVERO/Achmea, OZF, Interpolis, FBTO, De Friesland, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA-collectief, DSW, Stad Holland, InTwente, ASR, DITZO, De Amersfoortse, ENO, ONVZ, Z&Z, VVAA, Salland, Hollandzorg, Zorgdirect

In 2020 geen contract met: VGZ, IZA, IZA cura, IZZ, Bewuzt, Univé, UMC, Plus, Zekur, Zorgzaam, Promovendum, National Academic, Besured, De Goudse, United Consumers, gemeente Amsterdam

Niet alles is verzekerde zorg
Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief voor een individueel consult 'onverzekerde zorg' is
€ 109,76 (60 min). Het tarief voor relatieproblematiek is € 109,76 per persoon (75 min). Tarieven voor psychodiagnostisch onderzoek kunnen bij de praktijk worden opgevraagd. Relatietherapie wordt door sommige verzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze informatie staat in de verzekeringspolis. Voor 2020 geldt een verplicht eigen risico van €385,-. De zorgverzekeraar verrekent dit bedrag bij het indienen van nota. Mochten er vragen zijn over opties voor financiering van zorg, informeer bij uw verzekeraar, of stel de vraag aan uw psycholoog. Dan kunnen we samen kijken naar passende mogelijkheden.  

Wat niet kan worden behandeld in de praktijk
Behandelen van psychiatrische klachten zoals psychose en schizofrenie of ernstige verslavingsproblemen is niet mogelijk in de praktijk. Bij andere ernstige klachten, waarvoor mensen buiten kantoortijden ook vaak hulp zoeken, is behandeling bij PPRG niet mogelijk. Mensen met deze klachten kunnen beter hulp zoeken bij een GGZ-instelling met een crisisdienst.

Taalvaardigheid:

Nederlands
goed
Engels
goed
Duits
goed
Spaans
redelijk
Frans
redelijk
Nederlandse Gebaren Taal
NGT AB 1 en 2
praktisch en doelgericht