Privacy

Overleg en/of uitwisseling van gegevens met derden kan alleen met toestemming van u. Het is van belang dat uw huisarts weet of de behandeling is gestart en hoe deze is verlopen. Bij de intake wordt uw schriftelijke toestemming gevraagd voor contact met uw huisarts. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, dossiergegevens zijn geheim. Verwerken en bewaren van uw gegevens gebeurt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Toestemming voor behandeling van kinderen:
-Voor kinderen tot 16 jaar moeten beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming geven voor behandeling met   een handtekening. Dit geldt ook voor gescheiden ouders die allebei gezag hebben.
-Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf schriftelijk akkoord geven voor behandeling met een handtekening

Recht op informatie:
Recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, tussen 12-16 jaar bij kind en ouders samen en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf.

Emailbeveiliging:
Beveiligde email: pprg@ringamsterdam.nl                                            
Wegens de Europese privacy wetgeving en de AVG per 25-5-2018 is beveiligd emailen mogelijk. Vertrouwelijke berichten worden versleuteld verstuurd via dit emailadres.

Privacy Statement AVG
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft PPRG een Privacy Statement. U kunt dit Privacy Statement inzien door dit te openen onderaan deze pagina.


praktisch en doelgericht