PRAKTIJKINFORMATIE

WERKWIJZE EN SAMENWERKING MET VERWIJZERS
U kunt zich aanmelden via de website of telefonisch, na verwijzing door uw huisarts. Uw huisarts kan bij verwijzing contact met mij opnemen of er in mijn praktijk passende hulp voor u is. Om uw behandeling vergoed te krijgen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Telefonisch krijgt u op verzoek uitleg van mij over intake en behandeling. In het eerste gesprek neemt u de verwijsbrief van de huisarts, uw verzekeringspas en identiteitsbewijs mee en bespreken wij uw klachten en behandelmogelijkheden. Vervolgens begint de behandeling die regelmatig met u geëvalueerd wordt. Tijdens de behandeling kan met uw toestemming, bericht van aankomst in mijn praktijk, intakeverslag en eindverslag aan uw huisarts worden gestuurd. Indien nodig wordt tijdens de behandeling telefonisch of face to face overlegd met uw huisarts. Dit gebeurt in overleg met u.

GENERALISTISCHE BASIS GGZ PSYCHOLOOG
In de generalistische basis GGZ heeft een psycholoog brede kennis op het gebied van allerlei psychische problemen. Lichte tot matige ernstige klachten worden behandeld, gericht op vermindering van klachten. Er is samenwerking met de huisarts en/of andere verwijzers. Leren omgaan met uw klachten, preventie, activering en herstel van het evenwicht in uw dagelijks leven zijn behandeldoelen. De behandeling richt zich meer op uw huidige klachten dan op uw verleden en is in meestal kortdurend. Voor ruim 70 procent van de mensen zijn acht sessies voldoende, 90 procent wordt in twaalf zittingen behandeld. Wanneer blijkt dat er andere behandeling nodig is, wordt samen met u en in overleg met de verwijzer, een passende hulpvorm gezocht en doorverwezen. Dit kan bij voorbeeld naar een één van de psychotherapeuten die ook werken op dit adres.

SYSTEEMTHERAPEUT (Relatie en Gezinstherapeut)
Een systeemtherapeut kijkt en bespreekt hoe men met elkaar omgaat (communicatie en interactie) en welk effect dit heeft op de relaties onderling. Kenmerkend voor deze therapievorm is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. De problemen van één of meerdere betrokkenen staan centraal. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen kunnen vaak sneller uit de problemen komen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. Relatie- en Gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik.

OPLEIDINGEN

Oefentherapie Cesar/kinderoefentherapie

opleiding oefentherapie Cesar, 1991, kinderoefentherapie, 1996

Integratieve Bewegingspsychotherapie verkort

Vrije Universiteit, 1998

Ontwikkelings-, Volwassenenpsychologie

Universiteit van Amsterdam, 2004

Neuropsychologie

Vrije Universiteit, 2007

Systeemtherapie

Lorentzhuis, Haarlem, RINO 2009

Mentaliserende therapie in Gezinnen (MBT-F)

RINO Amsterdam, 2013

KOP-model, werkwijze voor basis GGZ

RINO Amsterdam, 2015

Emotionally Focussed Therapy basis

Stichting EFT Nederland, 2016

Sensorimotor psychotherapy Level 1,2,3

Sensorimotor Psychotherapy Institute, 2015-'18, gecertificeerd therapeut

EMDR basis-, vervolg volwassenen, BEPP

Nederlands EMDR Instituut, 2019, Kasteeltrainingen EMDR 2020-'21, ARQ '21

Supervisoropleiding systeemtherapie

IPRR, Mechelen, België, 2020-2022 supervisor: Justine van Lawick

Traumagerichte CGT (TF-CBT)

RINO Amsterdam 2023

Problem Management plus (PM+)

Vrije Universiteit 2023-2024

BEROEPSCODE
Marja Beers is BIG-geregistreerd (B.I.G. staat voor: wet beroepen in de gezondheidszorg). BIG-registratie wordt verkregen van de rijksoverheid als aan bepaalde opleidingseisen is voldaan. Registratie betekent dat een hulpverlener voldoet aan de in de B.I.G. wet gestelde eisen. Zij is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie). Zij werkt binnen PPRG als GZ psycholoog in de basis GGZ en als systeemtherapeut.
BIGnummer: 09916715525


KLACHTEN
Heeft u een klacht over de behandeling of mij, bespreek dit s.v.p. eerst met mij. In het BIG-register vindt u informatie over het tuchtrecht dat van toepassing is voor GZ psychologen. Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heeft een klachtencommissie die kan bemiddelen bij klachten over psychologische behandeling.

WACHTTIJD
Per 1 juni 2024 is er geen plaats voor nieuwe cliënten. De praktijk werkt niet met een wachtlijst.
Ik kan niet voorspellen wanneer er weer ruimte komt voor nieuwe cliënten. U kunt het best informeren bij uw huisarts of zorgverzekeraar voor verwijzing naar een andere hulpverlener. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u 4 weken na het eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek kunt krijgen, zodat de behandeling binnen 10 weken na de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeen gekomen (de Treeknormen).

                                                                                                                                                             

praktisch en doelgericht