WELKOM bij PPRG

Welkom op de website van Praktijk Psychologie, Relatie- en Gezinstherapie (PPRG, Marja Beers)        
PPRG is een praktijk voor psychologische hulp in de Generalistische BasisGGZ (GBGGZ) en systeemtherapie (gezins/ partnerrelatietherapie).   Adres: Eerste Weteringdwarsstraat 2, 1017 TN Amsterdam. tel: 06-14037082

Er is plaats voor supervisanten: systeemtherapeuten, systeemtherapeutisch werkers (in opleiding), basispsychologen, psychologen in opleiding tot GZ psycholoog. Vraag vrijblijvend informatie.

Cliënten kunnen zich nu niet aanmelden voor behandeling bij de praktijk, er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Neem s.v.p. contact op met uw verwijzer, zorgverzekeraar voor hulpverleners die u kunnen helpen.

At the moment there's no room for new clients and there's no waitinglist. Please contact your GP or healthcare insurance for other possibilities for help.

PPRG is door mij opgericht in 2014. Volwassenen, jongeren en kinderen help ik graag om praktisch en doelgericht met psychische problemen te leren omgaan en zelf in beweging te komen. Behandelingen zijn er in de regel op gericht om meer plezier en tevredenheid te leren ervaren bij dagelijkse activiteiten.

Het logo van PPRG (foto boven), is het reddingshuisje of drenkelingenhuisje op de Vliehors, aan de zuidpunt van Vlieland, met allerlei van het strand gejutte spullen er omheen. Het reddingshuisje is gebouwd in 1890 als schuilplaats voor schipbreukelingen. Als een schip tijdens een storm verging, konden zij het opvallende witte huisje bereiken. Er lagen, dekens, voedsel en water opgeslagen en er was een telefoonverbinding met het Posthuis, 8 km noordelijk gelegen. Schipbreukelingen werden na de storm met paard en wagen opgehaald (Wikipedia). Nog steeds kan je bij plotseling opkomend hoogwater schuilen in het reddingshuisje, tot het water daalt en je weer verder kan.
In mijn praktijk wil ik, zoals in het reddingshuisje, werken met mensen die een lastige fase doormaken. We kijken eerst samen rustig wat er speelt om daar zelf mee aan het werk te gaan. Mensen kunnen zo zelf weer gezond in beweging komen om hun tocht voort te zetten. Net zoals de zee komt en gaat, een vertrouwde natuurlijke beweging.

Behandeling van klachten waar ik ervaring mee heb:
-ontwikkelingsproblemen
-angst en/of stemmingklachten, stress, overwerkt zijn
-stress na meemaken van een nare, schokkende gebeurtenis
-specifieke klachten bij een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
-gezins- en/of relatieproblemen

In Amsterdam heb ik eerst twaalf jaar gewerkt in een praktijk als (kinder)oefentherapeut Cesar. Vervolgens werkte ik 10 jaar als psycholoog en systeemtherapeut in instellingen voor kinder & jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg en kinderrevalidatie. Daarnaast werkte ik freelance in de verslavingszorg en in de GGZ voor mensen met hoorproblemen (doof, slechthorend, tinnitus, hyperacusis).

Kwaliteit                                                                                                                                                                          
PPRG voldoet aan de beroepsmatige kwaliteitseisen volgens het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie). In 2016 en 2021 is door het NIP en de NVRG voor vijf jaar een certificaat praktijkvisitatie afgegeven, waaruit blijkt dat PPRG voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
PPRG heeft een Kwaliteitsstatuut. U kunt dit Kwaliteitsstatuut downloaden onderaan de pagina.

Belangrijke nummers:
BIG:             09916715525
AGB privé:    94017290
AGB praktijk:94060733
KvK:             58092897

Privacy
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft PPRG een Privacy Statement. U kunt dit Privacy Statement inzien door dit te downloaden onder de knop Privacy van deze website.

praktisch en doelgericht