WELKOM bij PPRG

Welkom op de website van Praktijk Psychologie, Relatie- en Gezinstherapie (PPRG, Marja Beers)        
PPRG is een praktijk voor psychologische hulp in de Generalistische BasisGGZ (GBGGZ) en systeemtherapie (gezins/ partnerrelatietherapie).   Adres: Eerste Weteringdwarsstraat 2, 1017 TN Amsterdam. tel: 06-14037082

U kunt zich niet aanmelden voor behandeling bij de praktijk. Collega's kunnen zich wel aanmelden voor supervisie systeemtherapie. Zodra er weer ruimte is voor behandeling, staat dit op mijn website. Vraag uw huisarts of zorgverzekeraar naar andere opties.

Beste Lezer,

Tot en met 9 mei 2021 is de praktijk gesloten. Vanaf 10 mei ben ik weer aanwezig en goed bereikbaar. De email wordt niet dagelijks gelezen.
Tijdens mijn afwezigheid wordt de praktijk waargenomen door Mevr. M. Sanders, psychotherapeute.
Alleen voor dringende vragen kunt u haar bereiken op tel.nr. 06-20623260
Voor spoedeisende hulp belt u de huisartsenpost of de GGZ-crisisdienst: 020-5235433

Met vriendelijke groet,

Marja Beers

PPRG is door mij opgericht in 2014. Volwassenen, jongeren en kinderen help ik graag om praktisch en doelgericht met psychische problemen te leren omgaan. Behandelingen zijn er in de regel op gericht om meer plezier en tevredenheid te leren ervaren bij dagelijkse activiteiten.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich om verschillende redenen onprettig voelen, zoals bij ontwikkelings- problemen, angst, stemmingklachten of nare gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Specifieke klachten bij een cognitieve en/of lichamelijke handicap kunnen aandacht vragen. Ook kunnen er moeilijkheden zijn in het gezin of de relatie. Psychologische hulp vragen, kan dergelijke klachten helpen verlichten en voorkomen in de toekomst.

In Amsterdam heb ik eerst twaalf jaar gewerkt in een praktijk als (kinder)oefentherapeut Cesar. Vervolgens werkte ik 10 jaar als psycholoog en systeemtherapeut in instellingen voor kinder & jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg en kinderrevalidatie. Daarnaast werkte ik freelance in de verslavingszorg en in de GGZ voor mensen met hoorproblemen (doof, slechthorend, tinnitus, hyperacusis).

Kwaliteit                                                                                                                                                                          
In 2016 is door beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor vijf jaar een certificaat praktijkvisitatie afgegeven, waaruit blijkt dat PPRG voldoet aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen. PPRG heeft een Kwaliteitsstatuut. U kunt dit Kwaliteitsstatuut downloaden onderaan de pagina.

Privacy
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft PPRG een Privacy Statement. U kunt dit Privacy Statement inzien door dit te downloaden onderaan deze pagina.

Opleidingen

Oefentherapie Cesar/kinderoefentherapie
opleiding oefentherapie Cesar, 1991, kinderoefentherapie, 1996
Integratieve Bewegingspsychotherapie verkort
Vrije Universiteit, 1998
Ontwikkelings-, Volwassenenpsychologie
Universiteit van Amsterdam, 2004
NeuropsychologieVrije Universiteit, 2007
SysteemtherapieLorentzhuis, Haarlem, RINO 2009
Mentaliserende therapie in Gezinnen (MBT-F)RINO Amsterdam, 2013
KOP-model, werkwijze voor basis GGZRINO Amsterdam, 2015
Emotionally Focussed Therapy basis
Stichting EFT Nederland, 2016
Sensorimotor psychotherapy Level 1,2,3
Sensorimotor Psychotherapy Institute, 2015-'18, gecertificeerd therapeut
EMDR basis-, vervolgtraining volwassenenNederlands EMDR Instituut, 2019, Kasteeltrainingen EMDR 2020-'21

praktisch en doelgericht