AANBOD EN KOSTEN

AANBOD:
Zowel in de praktijk als online consulten zijn mogelijk, laat bij aanmelding s.v.p. weten wat u wenst.
 
Psychodiagnostiek individueel, paren en gezin bij de intake, voorafgaand aan de behandeling.


Behandeling individueel:
- Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), feedbackgericht
- Lichaamsgerichte therapie, speltherapie kinderen
- Hulp bij hoorproblemen, tinnitus en/of hyperacusisklachten
- Traumatherapie, EMDR, BEPP, Traumagerichte CGT, lichaamsgerichte sensorimotor psychotherapie

Gezinsbehandeling:
- Gezinsdiagnostisch onderzoek, gezinsbehandeling bij psychische problemen van een aangemeld gezinslid
- Gezinsbehandeling bij huiselijk geweld, gezinsbehandeling na trauma
- Feedbackgerichte behandeling

Partnerrelatie therapie:
- Psychische problemen bij één of beide partners, problemen in de communicatie
- (Dreigende) echtscheiding, huiselijk geweld
- Feedbackgerichte behandeling

Supervisie Systeemtherapie (gezinstherapie, partnerrelatietherapie):
-Supervisie voor systeemtherapeuten i.o of systeemtherapeutisch werkers i.o., geaccrediteerd door de NVRG
-Supervisie voor psychologen in opleiding tot psycholoog NIP K&J of GZ psycholoog K&J
-Supervisie en consulten voor collega-hulpverleners over gezinnen, paren en andere relaties (bijv. op het werk)
-In supervisie werk ik vooral volgens de ontwikkelingsgerichte, narratieve en specifiek lichaamgerichte aanpak.
Daarnaast maak ik gebruik van alle kennis en ervaring die ik op diverse werkgebieden heb opgedaan, waaronder   

bij mensen met een lichamelijk en verstandelijke beperking. Kerndoelen: nieuwsgierig, liefdevol en zinnig werken.
Supervisie is mogelijk face to face in de praktijk, te Amsterdam. Online supervisie kan ook
of blended.
Vraag vrijblijvend een kosteloos kennismakingsgesprek aan. Een uur supervisie kost E 100,--

 

KOSTEN:
Tarieven GBGGZ 2024
: In 2024 wordt er gewerkt met het Zorg Prestatie Model (ZPM). In de GBGGZ blijven de vier productvormen: kort, middellang, intensief en chronisch. Uw afspraken/consulten worden maandelijks bij uw zorgverzekeraar of aan u zelf gedeclareerd.
De behandeling wordt vergoed uit het basispakket, bij een in naturapolis en een contract met de zorgverzekeraar. De praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar (zie in 2024 wel een contract met:).
Bij een restitutiepolis (volledig vrije artsenkeuze), wordt meestal het gehele behandelbedrag vergoed. U stuurt de nota naar de zorgverzekeraar en betaalt het notabedrag zelf aan de praktijk. (zie in 2024 geen contract met:).
Let hierbij goed op de polisvoorwaarden voor volledige restitutie van kosten voor GGZ.
Er is in 2024 een wettelijk eigen risico van € 385,-. U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor betaling van uw declaratie.
Declaratie gebeurt conform het bedrag dat vastgesteld is door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit), http://www.NZA.nl tariefbeschikking BasisGGZ

NZA-tarieven 2024

Diagnostiek:                            Behandeling:                          Reistijd:
minuten in euro's:                   minuten in euro's                   in euro's

    5     39,98                          5     31,48                          tot 25 min:       34,76
  15     68,88                        15     56,19                          vanaf 25 min:  89,61
  30   114,20                        30     95,67 
  45   159,70                        45   135,89                        
  60   183,44                        60   161,46                          Intercollegiaal overleg:
  75   223,48                        75   198,72                          in euro's
  90   274,01                        90   242,76                          kort:                 25,05          
120   380,13                      120   346,41                          lang:                76,35           

'Onvolledig behandeltraject':
-geen sprake van een DSM-diagnose,
-u stopt in een vroeg stadium (na maximaal 120 min.),
-wanneer blijkt dat problematiek te zwaar is voor de GBGGZ.

CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS

In 2024 wel contract met: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, Prolife, ZieZo, CZ, IZZ (door CZ), CZ-direct, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, Menzis, Anderzorg, HEMA, Vink Vink, ENO, HollandZorg, Salland, Z&Z, ANVZ, DSW, InTwente, Stad Holland

In 2024 geen contract met: VGZ, IZA, IZZ (door VGZ), Bewuzt, Univé, UMC, United Consumers VGZ, Zekur, ONVZ, VVAA, Jaaah, ASR, Ditzo, Eucare, Aevitae, Care4life, National Academic, Besured, De Goudse, United Consumers,  Aevitae, gemeente Amsterdam

Niet alles is verzekerde zorg
Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en problemen ten gevolge van werk zijn niet langer verzekerde zorg en worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief voor een individueel consult 'onverzekerde zorg' (OVP) is € 132,24 (60 min). Het tarief voor relatieproblematiek is € 132,24 (60 min.).
Tarieven voor psychodiagnostisch onderzoek kunnen bij de praktijk worden opgevraagd. Relatietherapie wordt door sommige verzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze informatie staat in de verzekeringspolis. Voor 2024 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. De zorgverzekeraar verrekent dit bedrag bij het indienen van nota. Mochten er vragen zijn over opties voor financiering van zorg, informeer bij uw verzekeraar, of stel de vraag aan uw psycholoog. Dan kunnen we samen kijken naar passende mogelijkheden.  

Wat niet kan worden behandeld in de praktijk
Behandelen van psychiatrische klachten zoals psychose en schizofrenie of ernstige verslavingsproblemen is niet mogelijk in de praktijk. Bij andere ernstige klachten, waarvoor mensen buiten kantoortijden ook vaak hulp zoeken, is behandeling bij PPRG niet mogelijk. Mensen met deze klachten kunnen beter hulp zoeken bij een GGZ-instelling met een crisisdienst.

Afzeggen afspraak:
Bij verhinderd zijn voor een afspraak, s.v.p. 24 uur van te voren afzeggen, voor afspraken op maandag is dit uiterlijk vrijdagmiddag afzeggen. Als u te laat afzegt, wordt € 50,- aan u in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.   

Taalvaardigheid:

Nederlands

goed

Engels

goed

Duits

goed

Spaans

redelijk

Frans

redelijk

Nederlandse Gebaren Taal

NGT AB 1 en 2

praktisch en doelgericht